De reglementen

Op iedere Tractor Pulling wedstrijd gelden bepaalde regels. Die regels verschillen nogal eens per regio, per organisatie of per wedstrijd. De diverse verschillende overkoepelende organisaties hebben allen hun eigen reglement, daarnaast zijn er wedstrijden die wel volgens de reglementen van een bepaalde organisatie verreden worden, maar niet onder auspiciën van die organisatie. Ook zijn er wedstrijden die een eigen reglement samenstellen en hanteren.
Bij de uitslagen van de wedstrijden wordt melding gemaakt van het reglement wat gehanteerd werd op die wedstrijd. Soms staat bij de informatie vooraf aan de wedstrijd ook al vermeld met welk reglement er gereden wordt. Hierbij wordt verwezen naar de reglementen van overkoepelende organisaties of er staat dat er met een eigen reglement gereden wordt.

Hieronder een overzicht van de meest recente reglementen van de organisaties:
 • Hypropullers
 • NTTO wedstrijdreglement (Nederlandse Truck en Tractorpulling Organisatie) [2015]
 • NTTO standaardklassen (Nederlandse Truck en Tractorpulling Organisatie) [2015]
 • NTTO sportklassen (Nederlandse Truck en Tractorpulling Organisatie) [2015]
 • NTTO super-sportklassen (Nederlandse Truck en Tractorpulling Organisatie) [2015]
 • ITPV (Internationale Tractor Pulling Vereniging) [2014]
 • Oldstock [2014]
 • Noordelijk Trekkertrek Reglement [2020] Dit reglement is tot stand gekomen door samenwerking van bijna alle wedstrijden/verenigingen in Friesland, Groningen en Drenthe.
 • Trekkerslep/Stoppelhaene [2017]
 • TSTA (Trekkertrek Stichting Twente Achterhoek)

  De wedstrijden van de Hypropullers zijn voornamelijk in het westelijk deel van Noord-Brabant. De wedstrijden van de NTTO vind je op diverse plaatsen in Nederland, maar veelal rondom en op de Veluwe. De wedstrijden van de STTNN voornamelijk in Friesland, Groningen en Drenthe. De wedstrijden van de Trekkerslep veelal in Overijssel en die van de TSTA in Zuid-Oost Overijssel en Oost Gelderland.