De reglementen

Op iedere Tractor Pulling wedstrijd gelden bepaalde regels. Die regels verschillen nogal eens per regio, per organisatie of per wedstrijd. De diverse verschillende overkoepelende organisaties hebben allen hun eigen reglement, daarnaast zijn er wedstrijden die wel volgens de reglementen van een bepaalde organisatie verreden worden, maar niet onder auspiciën van die organisatie. Ook zijn er wedstrijden die een eigen reglement samenstellen en hanteren.

Mocht je de reglementen van een bepaalde overkoepelende organisatie willen weten kijk dan op de "Links" pagina en zoek naar de betreffende "Organisatie". Mocht je de reglementen van een bepaalde wedstrijd willen weten kijk dan op de "Links" pagina en zoek naar het betreffende "Evenement".