Competitie-reglement


De volgende wedstrijden tellen mee voor de competitie van 2003:
Marle, Kamperveen, Nieuw-Amsterdam, Nunspeet, Fort, Wezep, Bathmen, Didam, Wierden, Ane, Diepenveen, Terwolde, Dalerveen, Broekland, Oudleusen, Westerbork, Elburg, Coevorden, Laren, Noordscheschut, Tonden, Balkbrug, Harfsen, Raalte, Markelo en Staphorst.

A: Door de rijderscommissie wordt, n.a.v. wedstrijduitslagen, een puntentelling bijgehouden van de leden van de rijderscommissie, die deelnemen aan wedstrijden waarvan de inschrijving open is en waarbij gereden wordt volgens het "deelnemersreglement trekkerslepwedstrijden" van de rijderscommissie.

B: De rijderscommissie stelt voorafgaande aan het seizoen (kalenderjaar) een lijst met wedstrijden samen die meetellen voor deze competitie.

C: De competitie wordt uitsluitend georganiseerd voor de "niet standaard klassen".

D: De beste scores van maximaal acht wedstrijden tellen mee voor de eindrangschikking.

E: De score behaalt tijdens de finale van de Stoppelhaene telt dubbel.

F: Puntentelling:
1e plaats - 10 punten
2e plaats - 8 punten
3e plaats - 6 punten
4e plaats - 5 punten
5e plaats - 4 punten
6e plaats - 3 punten
7e plaats - 2 punten
8e plaats - 1 punt

G: Bij gelijke uitslagen in de eindrangschikking in een klasse wint het lid die de meeste 1e plaatsen in het seizoen heeft behaald. Is de stand nog gelijk, dan wint het lid die als eerste een 1e plaats op een wedstrijd van deze competitie heeft behaald.

H: De nummers 1, 2 en 3 van de eindrangschikking worden met een prijs beloond.

I: Iedere trekker van een lid krijgt van de commissie een nummer toegewezen. (bv nr 4001; 4 staat voor de klasse tot 3800 kg en 001 is het volgnummer). De trekker kan voor deze competitie in maximaal 1 klasse deelnemen.

J: Het in punt I genoemde en door de rijderscommissie toegewezen nummer dient door de rijder aan beide zijden van de trekker te worden aangebracht. (eigen aanmaak, afmeting: minimaal 8 cm en maximaal 12 cm hoog).

K: Deelname aan deze competitie is uitsluitend mogelijk voor leden van de rijderscommissie. Kosten 7 euro per kalenderjaar te voldoen tijdens de rijdersvergadering in februari/maart van dat jaar.

L: Wanneer een deelnemer tijdens het seizoen van klasse veranderd vervallen het trekkernummer en de behaalde punten.

M: Wanneer de trekker tijdens het seizoen verkocht, geruild of gewisseld wordt vervalt eveneens het trekkernummer en de behaalde punten. Wenst een lid vervolgens opnieuw deel te nemen aan de competitie met een andere trekker dan krijgt deze een nieuw trekkernummer en begint de puntentelling opnieuw.

N: Bij diskwalificatie van een deelnemer is de wedstrijduitslag bindend.

O: In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij eventuele geschillen over de uitleg van enig onderwerp/artikel beslist de rijderscommissie. De uitspraak van de rijderscommissie is bindend.
laatst gewijzigd op 12 januari 2003

toevoegingen, op- en/of aanmerkingen kun je sturen naar de webmaster.

Copyrights Bert de With